ACTUEEL
Beter verbeteren met ZINQ Fix
Staalbouwdag 2016
Voor thermisch verzinken wordt gekozen als het gaat om duurzame investeringsbeslissingen
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Vul hier uw e-mailadres in

  Voor thermisch verzinken wordt gekozen als het gaat om duurzame investeringsbeslissingen

  Onlangs heeft de Duitse organisatie ZVO een zeer interessant artikel geplaatst in haar magazine ZVO report (nummer 4/augustus 2016).

  ZVO staat voor Zentralverband Oberflächentechnik e.V., een grote Duitse organisatie die de belangen binnen en buiten het brede spectrum van de oppervlaktebehandelingsindustrie behartigt. Alleen al in Duitsland kent deze branche een omzetniveau van ruim 7,5 miljard Euro. Op Europees niveau zet men zich in voor afnemers, producenten en toeleveranciers, kortom: men richt zich duidelijk op de gehele keten. Binnen de belangenbehartiging staan thema’s zoals economische ontwikkelingen, milieu, energie management en voorlichting centraal. Voor meer informatie: www.zvo.org

  De kern van het artikel is dat het discontinue thermisch verzinkproces de meest optimale oppervlaktebehandeling van staal, in vergelijking met andere oppervlaktebehandelingen, is om enorme corrosie- (en dus financiële) schade te voorkomen in voornamelijk de infrastructurele markt.

  In het bijgaande artikel wordt onder andere de corrosieproblematiek in Duitsland belicht bij bruggen van voorgespannen beton waar men beter destijds had kunnen kiezen voor staal als alternatief materiaal voor bruggenbouw. Intussen is bekend dat thermisch verzinkte bruggen een levensduur hebben van 70 jaar en meer, dit zonder noemenswaardige onderhoudskosten in genoemde periode.  Foto@Zinkinfo Benelux (Gerard Reimerink)

  Omdat het bovenvermelde thema inderdaad als zeer actueel kan worden beschouwd, heeft  wederom de Duitse organisatie Bauforumstahl e.V. (www.bauforumstahl.de) een uitvoerig ontwerp en advies document laten ontwikkelen.

  In PDF formaat vindt u het bewuste artikel van ZVO.

  artikel ZVO.pdf

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling communicatie: Mevrouw Petra Lenaerts: plenaerts@galvapower.com. Wij zijn gaarne bereid uw vragen te beantwoorden, u van aanvullende informatie te voorzien en uiteraard u, als Galva Power Group, met raad en daad bij te staan.

   

   


  T + 32(0)11 510 210 - F +32(0)11 510 220 - E: zinq@galvapower.com

  © via-via.be